Bìa lịch | Phông lịch

Bìa Lịch Phông Lịch

bìa lịch phông lịch

Đ ây là loại bìa lịch cao cấp dùng để gắn bloc đại 40×60cm, bloc đại lỡ kích thước 42x72cm , 30×65 hoặc bloc trung 34x60cm. Bìa lịch cao cấp hay còn gọi là phông treo lịch treo tường được làm bằng chất liệu ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo.

Hướng dẫn cách đặt in lịch tết: Quý khách chọn bìa lịch khung ngọc mẫu bìa lịch phông lịch đẹp , bìa lịch cao cấp yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung).

Xem mẫu Bìa Lịch Phông Lịch 2020


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch khung đen 40×72 NTL01-03


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung đen 40×72 NTL04-07


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung đen 40×72 NTL08-11


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch khung đen 40×72 NTL12-15


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung đen 40×72 NTL16-19


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 40×72 NTV20-22


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 40×72 NTV23-26


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 40×72 NTV27-30


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 40×72 NTV31-34


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 40×72 NTV35-38


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 35×70 NTN39-41


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch khung vàng 35×70 NTN42-45