Bìa lịch | Phông lịch

Bìa Lịch Phông Lịch

bìa lịch phông lịch

Đ ây là loại bìa lịch cao cấp dùng để gắn bloc đại 40×60cm, bloc đại lỡ kích thước 42x72cm , 30×65 hoặc bloc trung 34x60cm. Bìa lịch cao cấp hay còn gọi là phông treo lịch treo tường được làm bằng chất liệu ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo.

Hướng dẫn cách đặt in lịch tết: Quý khách chọn bìa lịch khung ngọc mẫu bìa lịch phông lịch đẹp , bìa lịch cao cấp yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung).

Xem mẫu bìa lịch khung ngọc đẹp 2023


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 37x70cm – TPN77-78


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 37x70cm – TPN79-80


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 2023 – TPN 81-82


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ TPN83-84


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch giá rẻ 37x70cm – TPN85-86


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch lò xo TPN. 87-88


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN89-90


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN91-92


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN93-94


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN95-96


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lo xò TPN97-98


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN99-102


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN103-106


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo TPN107-110


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch lò xo TPN111-114


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò cho TPN115-118


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch cao cấp TPN119


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch dán nổi TPN120-123


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi TPN124-127


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi TPN128-131


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch khung ngọc NB91-94


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch khung ngọc NB95-98


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch khung ngọc NB99-102


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch cao cấp AH51-54


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch Cao cấp TPN400-AH55