Bìa lịch | Phông lịch

Bìa Lịch Phông Lịch

bìa lịch phông lịch

Đ ây là loại bìa lịch cao cấp dùng để gắn bloc đại 40×60cm, bloc đại lỡ kích thước 42x72cm , 30×65 hoặc bloc trung 34x60cm. Bìa lịch cao cấp hay còn gọi là phông treo lịch treo tường được làm bằng chất liệu ván MDF cứng in offset hoặc in metalize công nghệ cao trên giấy couche và bồi lên nhau bằng 1 lớp keo.

Hướng dẫn cách đặt in lịch tết: Quý khách chọn bìa lịch khung ngọc mẫu bìa lịch phông lịch đẹp , bìa lịch cao cấp yêu thích sau đó gửi mail cho chúng tôi với nội dung là mã số bìa lịch + loại bloc kèm theo (Bloc đại, bloc đại lỡ, bloc trung).

Xem mẫu bìa lịch khung ngọc đẹp 2022


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 37x70cm – TPN106-107


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 37x70cm – TPN108-109


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 35x60cm – TPN 03


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch giá rẻ 34x60cm – AH. 44 – 47


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch giá rẻ 34x60cm – AH. 48 -49


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch lò xo PN. 01 – 02


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo AH. 50 – 51


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo AH. 25 – 27


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo AH. 29 – 33


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo AH. 31 – 35


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lo xò AH. 37 – 39


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo AH. 41 – 43


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo PN. 120 – 123


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo PN. 116 – 119


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch lò xo NB. 101 – 104


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò cho NB. 105 – 108


bìa lịch phong lịch

Bìa lịch lò xo HN. 22 – 28


bìa lịch phông lịch

Bìa lịch lo xo HN. 30 – 36


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 88 – 91


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 92 – 95


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN- 96 – 99


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 100 – 103


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 104 – 107


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 108 – 111


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi PN. 112 – 115


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi NB. 116 – 119


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi NB. 119A – 119D


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi NB. 119E – 119H


bìa lịch dán nổi

Bìa lịch dán nổi NB. 119N – 119K


bìa lịch phông lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 1


bìa lịch phông lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 2


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 3


bìa lịch phông lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 4


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 5


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 6


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 7


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 8


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 9


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 10


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 11


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 12


bìa lịch phông lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 13


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 14


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 15


bìa lịch phông lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 16


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 17


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 18


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 19


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 20


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 21


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 22


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 23


bìa lịch phong lịch

Khung ngọc – Bìa lịch Mẫu 24